Η εταιρεία μας. Η προτεραιότητα μας. Το όραμά μας.

H εταιρεία DAMASK INVESTMENT LTD, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην εισαγωγή-εξαγωγή πρώτων υλών για ζωοτροφές το 2011. Η έδρα της εταιρείας μας είναι στη Μάλτα και έχουμε ήδη στο ενεργητικό μας υποκαταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Γαλλία και Ουγγαρία. Έχουμε αποκλειστικούς αντιπροσώπους στην Βουλγαρία και στη Τουρκία και συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ραγδαία.

Η εταιρεία μας έχει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Roasted Guar Meal, DDGS, Corn Oil & Fish Meal από αναγνωρισμένους παραγωγούς.

Προτεραιότητα μας , να παρέχουμε προϊόντα και λύσεις υψηλής ποιότητας διατηρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, με προσιτές τιμές. Η αποκλειστικότητα με τους προμηθευτές μας ,εξασφαλίζει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα σε άριστη ποιότητα και σε όποια ποσότητα αυτοί χρειάζονται.

Το όραμά μας είναι να εδραιωθούμε ως κορυφαία εταιρεία στο χώρο, παρέχοντας πλήρη κλίμακα υπηρεσιών από τους παραγωγούς στους τελικούς χρήστες, με την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και την ομαλή ροή της μεταφοράς και διαχείρισης του προϊόντος.

© Copyright - DamaskInvestment -